FAQs Complain Problems

योजना कार्यान्वयनको परिवर्तित फारमहरु download सम्बन्धमा ।।

योजना कार्यान्वयनको परिवर्तित फारमहरु download गर्नका लागि यस link मा click गर्नुहोला ।।

http://www.letangmun.gov.np/ne/application-letter

OR

बिद्युतिय सुशासन सेवा menu भित्र गई निबेदनको ढाचामा click गर्नुहोला ।