FAQs Complain Problems

बिबाह प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोहि दिन । स्थागत सर्जमिन तथा अन्य जाचबुझ गर्न परेमा सोहि अाधारमा ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारि
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बिबेदन
  • पति र पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • नगरबाहिरको नागरिकता भएमा बसाइसराइ प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनि प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि