FAQs Complain Problems

नेपालि नागरिकताको सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोहि दिन । स्थलगतगत सर्जमिन तथा अन्य जाचबुझ गर्न परेमा सोहि अाधारमा ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बिबेदन
  • बाबुअामा,पति र पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • नगरबाहिरको नागरिकता भएमा बसाइसराइ प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनि प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि
  • बिबाहित भए बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • नाम थर जन्ममिति खुल्ने गरीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बाबुअामा वा पतिको मृत्यु भएको भएमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दुबै कान देखिने पासपोेर्ट साइजको २ प्रति फोटो