FAQs Complain Problems

covid-19

यस पेजमा तपाइहरु सबैलाई स्वागत छ । यस पेज मार्फत तपाईहरुको जानकारीको लागि हरेक दिन covid-19 नयाँ  भेरियन्टको समबन्धमा यस नगरपालिकाको विवरण तथा तथ्यांक दैनिक अध्यावधि गर्दैछौ ।

                                                                                                                                                               

        

                                                             

                                                   लेटाङ नगरपालिका

                                                         लेटाङ मोरङ

                                                                           १नम्बर प्रदेश, नेपाल

                                                                                                       लेटाङ नगरपालिका मिति २०७८/०४/१३ सम्मको कोभिड विवरण ।

             

 

नयाँ संक्रमित संख्या

जम्मा

हालसम्म कूल

संक्रमित  व्यक्तिको संख्या

हाल सम्म निको भएको संख्या

जम्मा मृत्यु संख्या

हालसम्म सकृय संक्रमित  व्यक्तिको संख्या

 

महिला

पुरुष

 

महिला

पुरुष

महिला

पुरुष

महिला

पुरुष

महिला

पुरुष

१९

२७

४३७

३९१

२६९

२२६

१५५

१६२

कुल जम्मा              ४६

कुल जम्मा                    ८२८

कुल जम्मा                           ४९५

कुल जम्मा           ६

कुल जम्मा    ३२७

                                                                                                                                

                                                        उमेर समुह अनुसार संक्रमितको वर्गिकरण
उमेर समुह लिङ्ग जम्मा
पुरुष महिला
०-९ बर्ष २२ २१ ४३
१०-१९ बर्ष ४३ ५३ ९६
२०-२९ बर्ष ८२ ८५ १६७
३०-३९ बर्ष ८२ ९५ १७७
४०-४९ बर्ष ६१ ६९ १३०
५०-५९ बर्ष ५१ ५२ १०३
६०-६९ बर्ष ३७ ४१ ७८
७० बर्ष वा भन्दा माथि १३ २१ ३४
जम्मा ३९१ ४३७ ८२८
वडा अनुसार संक्रमित ब्यक्ति संख्याको विवरण:

 

वडा नम्बर

पुरुष

महिला

जम्मा

वडागत ठेगाना

११

१६

२७

६६

९२

१५८

७३

९५

१६८

३३

३८

७१

९०

८१

१७१

३४

२९

६३

३७

३९

७६

४५

४५

९०

जम्मा

३९१ ४३७ ८२८
 
वडा अनुसार संक्रमण परिणाम

वडागत ठेगाना अनुसार ............................

संक्रमणबाट मुक्त हुने  मृत्यु हुने तथा संक्रमण मुक्त हुन बाकि संख्या।।

वडा नम्बर संक्रमण मुक्त संख्या मृत्यु संख्या संक्रमण मुक्त हुन बाकि संख्या
१ नम्बर वडा १९
२ नम्बर वडा ९८ ५९
३ नम्बर वडा १०६ ६०
४ नम्बर वडा ४६ २५
५ नम्बर वडा ९३ ७८
६ नम्बर वडा २८ ४३
७ नम्बर वडा
८ नम्बर वडा ५६ २०
९ नम्बर वडा ४८ ४२
जम्मा ४९५ ३२७

 

लेटाङ नगरपालिका जनप्रतिनिधि,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत  तथा स्वास्थ्य प्रमुखको सम्पर्क नम्बर: 

   

पद

नाम मोबाइल नम्बर
  नगर प्रमुख शंकर राई ९८५२०७५३११
  नगर उपप्रमुख कृष्णा कुमारी निरौला पोख्रेल ९८५२०७५३१०
   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत प्रसाद दाहाल ९८५२०६९१११
    जनस्वास्थ्य अधिकृत  दिनेश कुमार चौधरी ९८५२०२५९७६
 
                स्वास्थ्य सह संयोजक                                                                                                                 संजय कुमार काफ्ले ९८४२३५७५१७
                 स्वास्थ्य सह संयोजक                                                                                                                  सीता थापा ९८०४३८८६०५
              मेडिकल अधिकृत (कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल)                                                                                डा. अजय मण्डल                                     ९८४२१०३८९२

लेटाङ नगरपालिका अन्तर्गत वडा अध्यक्ष सर्म्पक नंम्बरः

वडा नं.   पद  नाम मोवाईल नंम्बर   
  १ नम्बर वडा अध्यक्ष

श्री बिष्णु मगर

९८५२०७५३०१  
  २ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री तेज प्रसाद तिम्सिना ९८५२०७५३०२  
  ३ नम्बर वडा अध्यक्ष देबराज चाम्लिङ ९८५२०७५३०३  
  ४ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री सन्तोष कार्की ९८५२०७५३०४  
  ५ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री भूम मगर ९८५२०७५३०५  
  ६ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री जंगबिर तामाङ ९८५२०७५३०६  
  ७ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री नगेन्द्र लिम्बू ९८५२०७५३०७  
  ८ नम्बर वडा अध्यक्ष  श्री भीम प्रसाद पोख्रेल ९८५२०७५३०८  
  ९ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद लुइटेल ९८५२०७५३०९