FAQs Complain Problems

जन्म मिति प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन । स्थागत सर्जमिन तथा अन्य जाचबुझ गर्न परेमा सोहि अाधारमा ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारि
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निबेदन
  • नागरिकताको प्रतिलिपि
  • नगर बाहिरकव ना.प्र. भएमा बसाइसराइ प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  • बिध्यालयको जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि