FAQs Complain Problems

वित्तिय विवरण

यस पेजमा तपाइहरु सबैलाई स्वागत छ । यस पेज मार्फत तपाईहरुको जानकारीको लागि नगरको वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा जानकारी गराइन्छ ।

                                                                                                                                                               

        

                                                             

                                                   लेटाङ नगरपालिका

                                                         लेटाङ मोरङ

                                                                           १नम्बर प्रदेश, नेपाल

                                                                                                       आ.व २०७७/७८ को वित्तिय प्रतिवेदन